fredag 2 mars 2012

Week 9 - E

(För svenska scrolla ner.)
This week I am going to talk about where I got my name. Elena-Maria is not my real name (unfortunately), just a version of it, which is intresting from the point of view I'll be presenting here (at least I think so).
I am a big italian fan and I've read Garbiele D'Annunzio's novel Il Piacere (The Child of Pleasure) and the two female protagonists are called Elena and Maria. The main charachter Andrea Sperelli loves Elena who is his mistress. Suddenly she goes away and gets married and Andrea can't get over her. Time passes and he meets the beautiful Maria who becomes his new mistress. Anyway, Elena is presented as deceitful, like Helen of Troy (Elena is the greek and latin for Helen) for whom the war broke out. Maria is portraited as the good and pure one, the madonna (Maria is the greek and latin version of Mary). A very interesting analysis of names in analysing D'Annunzio's novel.

I have always hated my name, wanting to change it, but the more I think about the meaning of it I begin to think it might not be that bad after all... There is much power in a name and it should represent you as a person. Here are the meanings that made me begin to change my mind:

Elena means "the light" and represents the swedish name Helena which in italian and greek, to mention some, becomes Elena. In Russia, among others, it becomes Jelena.

Maria is a latin and greek form of the aramean name Mariam which means "the obstinate" or "the perky". Most likely the name derives from the egyptian word mry "loved" or mr "love" and is often interpreted with the meaning of  "the wished-for". "The one who reigns" and "big sorrow" are other meanings of the name used.
I like the meaning "the one who reigns" since both names put together become The light that reigns, something I try to get more of in my everyday life as I tend to be a little negative from time fo time. If not that I could always be The light in sorrow or maybe even The light in the sorrow...


**************************************************************Jag tänkte lägga ut texten för vad mitt namn kommer ifrån. Elena-Maria är inte mitt riktiga namn (tyvärr) utan en variant av det, vilket är ganska intressant i och med synvinkeln jag nu ska presentera (det tycker jag i alla fall).
Jag är en italienskanörd som läst Gabriele D'Annunzios Il Piacere (tror den heter 'Njutningslystnad' på svenska) och de två kvinnliga huvudkaraktärerna där heter Elena och Maria. Huvudpersonen Andrea Sperelli älskar Elena som är hans älskarinna. Plötsligt ger hon sej av och gifter sej och han kan inte glömma henne. Han möter efter en tid den vackra Maria som blir hans nya älskarinna. Hur som helst så målas de upp som Elena i rollen som den svekfulla, som Helena av Troja, för vilken man startar ett krig, och Maria som madonnan, den goda och rena. En intressant namnanalys när man analyserar D'Annunzios roman.

Jag har alltid avskytt mitt namn och velat byta det, men ju mer jag tänker på dess betydelse desto mer börjar jag tycka att det kanske inte är så dumt ändå... Det är mycket kraft i ett namn och det ska/bör representera dej som person. Här är betydelserna som fick mej att börja ändra uppfattning:

Elena betyder "ljuset" och motsvarar svenskans Helena som på bl.a italienska och grekiska heter Elena. På ryska, och några andra språk motsvaras det av varianten Jelena.

Maria är en latinsk och grekisk form av arameiska namnet Mariam som betyder "den trotsiga" eller "den morska". Troligast kommer namnet från egyptiskans ord mry "älskad" eller mr "kärlek" och ofta tolkas betydelsen som "den efterlängtade". "Den som härskar" och "stor sorg" är andra betydelser som används.

Jag gillar betydelsen "den som härskar" då båda namnet tillsammans blir Ljuset som härskar, något jag försöker få in mer i min vardag då jag gärna är något negativ med jämna mellanrum. Annars kan jag ju alltid vara Ljus i sorg  eller kanske till och med Ljuset i sorgen...

2 kommentarer:

Xaia sa...

I enjoyed this one. What intrigued me most, is that my cousin's name is Marie-Elena, so I thought it was pretty nice to learn the meanings.

Angelika "BlueRain" sa...

Det är mycket intressant med namnbetydelser! Tycker det är viktigt att ta reda på så mycket som möjligt om ett namn innan man exempelvis namnger sitt barn. Tänkte i flera månader på min sons kommande namn, för att verkligen få det rätt :-)